Nieuws archief

Bakker en de Vos wordt ProMove

Vrijdag 29 april 2022 werd de afscheidsreceptie van fysio- en manueel therapeut Teun Bakker druk bezocht en ook werd de nieuwe naam van het centrum bekend gemaakt.

Vanaf de aanvang van de receptie, in de kantine van Sportcentrum Nieuwkoop aan de Nieuwveenseweg, was het een gaan en komen van de vele patiënten die Teun de afgelopen 42,5 jaar heeft behandeld. Er waren warme woorden en vele cadeaus en al snel was het gezellig druk. Ook vele collega’s en relaties uit de regio waren aanwezig om afscheid te nemen van Teun en kennis te maken, voor zover dat nodig was, met de nieuwe directie bestaande uit Mark de Vos en Erik Ettema.

Na een kort dankwoord door de pensionado nam Mark de Vos het woord en hij voerde de spanning langzaam op omtrent de nieuwe naam van het Centrum. Erik Ettema richtte vervolgens ook het woord nog even tot de aanwezigen en memoreerde dat Teun toch wel wat voorzieningen mede had opgezet gericht op de oudere mens. Was dat geen onderdeel van een dubbele agenda? 

Uiteindelijk was het aan Teun om via een druk op de knop de video te starten waarmee de nieuwe naam bekend gemaakt werd. Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid heet voortaan ProMove, bewegen & gezondheid.