Nieuws

Persbericht

Zorgverleners gaan samenwerken in wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet

Sinds 1 januari 2022 is het wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet van start gegaan. Het wijksamenwerkingsverband (WSV) bestaat uit eerstelijns zorgverleners die nauw gaan samenwerken om inwoners van de gemeente Nieuwkoop en dorpskern Aarlanderveen betere zorg te kunnen bieden.

Goede samenwerking tussen de zorgverleners verhoogt de kwaliteit van zorg en leidt tot het efficiënter inzetten van ieders deskundigheid. Er is een duidelijke taakverdeling in de zorgprogramma’s voor patiënten met hart-en vaatziekten, diabetes mellitus II, COPD, Astma en Angst-en stemmingsproblematiek. Deze taakverdeling biedt de juiste zorg op de juiste plaats. Vanuit de overheid en zorgverzekeraars zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking in de eerstelijns zorg te versterken. Met de oprichting van het WSV wordt voorzien in de behoefte om zorgverlening samen vanuit verschillende disciplines te organiseren

“Sterke zorg regel je samen”, aldus huisarts Ferdinand Oppenhuizen (voorzitter). Het bestuur van WSV WelZo Compleet bestaat naast huisarts Ferdinand Oppenhuizen uit apotheker Kirsten Kouwen (penningmeester), huisarts Wessel van Beusekom (bestuurslid) en Manueel therapeut Erik Ettema (secretaris). Het WSV heeft een samenwerking met 9 huisartspraktijken, 2 apotheken, 3 fysiotherapiepraktijken, 3 diëtistenpraktijken en 1 podotherapiepraktijk.

Dit jaar zal het wijksamenwerkingsverband zich richten op een goede basis in de samenwerking binnen de zorgprogramma’s. Daarnaast zal ook een start gemaakt worden met het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Dit is een bredere benadering van zorg waarbij niet alleen naar het fysieke maar ook naar het mentale en sociale aspect van de mens gekeken wordt.