Nieuws

Missie & visie

Missie (Waar staan we voor?)

De partners binnen Stichting WelZo Compleet staan voor een goed georganiseerde eerstelijnszorg, gericht op multidisciplinaire zorg rondom patiënten met een chronische aandoening.

Daarnaast is Stichting WelZo Compleet een belangrijk aanspreekpunt voor andere organisaties op sociaal- en welzijnsgebied in de wijk. Samen bieden we een goede en makkelijk bereikbare zorg dicht bij huis. We zijn er ter ondersteuning van de patiënt, waarbij zelfredzaamheid een belangrijke kernwaarde is. Samen wel zo sterk!

Missie visie WSV WelZo Compleet

Visie (Waar gaan we voor?)

van “zorgen voor”……… naar……”zorgen dat”……

Niet de ziekte staat centraal maar de mens en zijn kwaliteit van leven.

Voor chronisch zieke patiënten zijn er afspraken gemaakt tussen verschillende zorgverleners om de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Deze afspraken staan beschreven in een ketenzorgprogramma. Alle aangesloten zorgverleners werken met deze programma’s en werken hierdoor nauw met elkaar samen. 

Het doel van Stichting WelZo Compleet is om de patiënt meer inzicht te geven in de eigen gezondheid. Om de regie in eigen handen te laten en zelf de keuzes te laten nemen. Zo krijgt de zorgverlener een meer coachende rol. Het programma “Positieve gezondheid” helpt ons hierbij. Met een brede kijk op gezondheid wordt bijgedragen aan het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.