Zorgprogramma's

COPD

COPD is een longaandoening waarbij uw luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Uw longen werken steeds minder goed. Klachten die kunnen wijzen op COPD zijn: hoesten (ook een rokershoest), benauwdheid, piepende ademhaling, vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning of het ophoesten van slijm. Door COPD kunt u minder goed ademen. U krijgt minder zuurstof binnen en afvalstoffen worden minder goed afgevoerd. Bijkomende klachten zijn moeheid vooral bij inspanning zoals traplopen of aankleden, futloos en afvallen. Het is belangrijk om dit te voorkomen, omdat u door het afvallen te veel spiermassa kan verliezen.
Mensen met COPD kunnen te maken krijgen met zogenoemde exacerbaties (longaanvallen). U heeft last van benauwdheid die meer is dan u gewend bent.

Diagnose en behandeling

COPD diagnose en behandeling

De diagnose COPD wordt gesteld op basis van uw klachtenpatroon, uw rookgeschiedenis en met behulp van een longfunctieonderzoek (de zogeheten spirometrie). Wanneer de diagnose COPD gesteld is, bespreekt uw huisarts dit met u en wordt eventueel gestart met medicatie. Daarna wordt u doorverwezen naar de praktijkondersteuner. Ook een diëtiste (voor advies over gezonde voeding of bijv. bij ondergewicht), een fysiotherapeut (voor specifiek beweegadvies) en apotheek (voor advies bij medicijngebruik) kan een rol spelen in het behandelplan.

De spirometrie wordt bij mensen met COPD jaarlijks herhaald om eventuele toename van het ziekteproces vast te leggen.

Behandelplan

Huisarts
Uw huisarts stelt de diagnose vast naar aanleiding van uw klachten en een longfunctieonderzoek. De huisarts of de praktijkondersteuner stelt samen met u een zorgplan op. Het doel van de behandeling is om de klachten en beperkingen zoveel mogelijk te verminderen en achteruitgang van de longfunctie te beperken.

• Praktijkondersteuner
U komt één tot twee keer per jaar bij de praktijkondersteuner. U vult vragenlijsten in om te kijken hoe het met u gaat en of de longfunctie weer gecontroleerd moet worden.
De praktijkondersteuner kan helpen bij stoppen met roken.

• Fysiotherapeut
De fysiotherapeut informeert de patiënt over het belang van bewegen bij COPD. De begeleiding richt zich op het uithoudingsvermogen, de spierkracht, een goede ademhaling en ondersteuning van het ophoesten van slijm door gerichte oefeningen en adviezen.

• Praktijkondersteuner
U komt één tot twee keer per jaar bij de praktijkondersteuner. U vult vragenlijsten in om te kijken hoe het met u gaat en of de longfunctie weer gecontroleerd moet worden.
De praktijkondersteuner kan helpen bij stoppen met roken.

• Apotheker
De apotheek levert uw medicatie en hulpmiddelen voor de behandeling van COPD. De apotheker controleert of dat bij uw andere medicatie en/of aandoeningen kan. Ook legt de apotheek uit, hoe u de medicijnen moet gebruiken. Bij COPD is dit meestal medicatie die u moet inademen. Het is belangrijk dat deze medicatie op de juiste manier wordt gebruikt. De apotheker geeft u een inhalatie-instructie. Deze wordt jaarlijks herhaald.

• Diëtist
Een gezonde optimale voeding met voldoende eiwit is belangrijk bij COPD. Het lichaam verbruikt meer energie omdat de ademhaling moeizamer is. Voor de spieropbouw en het behoud van de spieren is extra eiwit nodig. Zowel bij onder als overgewicht is het belangrijk dat uw voeding goed aangepast wordt aan uw situatie. De diëtist ondersteunt en coacht u hierbij.

Wat verwachten wij van u?

Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld aan de hand van gestelde doelen. Zo nodig wordt dit bijgesteld om de haalbaarheid te vergroten. Alles draait om eigen motivatie en de keuzes die u maakt. Wij verwachten van u een actieve bijdrage om tot een betere gezondheid te komen en leggen dit vast in een behandelcontract.

Kosten

De kosten van de huisarts, de praktijkondersteuner en de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

Samenwerkingsverband

De zorgverleners zijn gediplomeerd en geschoold, volgens de laatste inzichten, in de behandeling van COPD.

Knooppunt ketenzorg

We werken samen volgens regionale samenwerkingsafspraken van Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met de ziekenhuizen in de regio.

Multidisciplinair overleg

We overleggen onderling regelmatig over onze patiënten. Het kan dus ook zijn, dat we over u willen overleggen, over hoe we u het beste kunnen helpen/ondersteunen. Voorafgaand aan het overleg wordt uw toestemming gevraagd om uw medische gegevens met betrokken zorgverleners te mogen delen.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke behandeling van astma dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de diagnose en behandeling van deze chronische ziekte kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij hebben een medisch beroepsgeheim, wij zullen dan ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.