Zorgprogramma's

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarbij het glucosegehalte (suiker) in het bloed is verhoogd. Bij patiënten met DM2 werkt het hormoon insuline niet meer voldoende en/of is het lichaam ongevoelig geworden voor insuline.

Diabetes mellitus WSV WelZo Compleet

Diagnose en behandeling

Diabetes - Zorgprogramma WSV WelZo Compleet

Uw huisarts stelt de diagnose en verwijst u naar de praktijkondersteuner voor regelmatige controles van uw bloedglucose en het organiseren van de verdere zorg. Een eerste stap is het aanpassen van het eetpatroon.  Informeren welke voeding uw bloedglucose verhoogd en hoe u zelf met een gezonde leefstijl de bloedglucose kunt verlagen. Hiervoor wordt u doorverwezen naar de diëtist. 

Uw huisarts en praktijkondersteuner vormen een hecht team: uw behandeling wordt regelmatig doorgesproken.

Behandelplan

Huisarts
De eerste stap in de behandeling is het aanpassen van de leefstijl. Een groot deel van de mensen met een verhoogde bloedsuiker kan namelijk de bloedsuikers verlagen zonder medicijnen. Onderdelen van een gezonde leefstijl zijn:

  • Gezonde voeding
  • Voldoende beweging
  • Niet roken
  • Goed slapen
  • Spanning en ontspanning in balans
  • Huisarts

De huisarts stelt op basis van bloedcontrole vast dat u diabetes heeft. Hierna wordt u doorverwezen naar de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner heeft contact met uw huisarts over het aanpassen van uw medicatie of wanneer er andere zorgen zijn.

• Praktijkondersteuner
U heeft vier keer per jaar een afspraak met de praktijkondersteuner. Drie keer gaat het om een korte controle en één keer per jaar uitgebreidere jaarcontrole. Wanneer u goed bent ingesteld kunnen de controles soms terug worden teruggebracht naar 1 tot 2 keer per jaar. Bij de 3-maandelijkse controles bij de praktijkondersteuner wordt gekeken hoe het met u gaat. Waar loopt u tegenaan in het veranderen van uw leefstijl. Uw medicatie wordt besproken en uw bloedsuiker, gewicht en bloeddruk wordt gecontroleerd. Bij de jaarcontrole wordt uitgebreid bloedonderzoek gedaan inclusief het cholesterol gehalte. Ook wordt uw urine nagekeken om de nierfunctie goed in de gaten te houden en worden uw voeten gecontroleerd. De praktijkondersteuner zorgt er ook voor dat een keer in de drie jaar uw ogen worden nagekeken. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een diëtist, fysiotherapeut, oogarts, podotherapeut of andere hulpverlener.

• Fysiotherapeut
Wanneer het niet lukt om zelf voldoende te bewegen of wanneer u klachten ervaart bij bewegen kan de fysiotherapeut u helpen om dit verbeteren. Bewegen helpt bij het verlagen van het bloedsuikergehalte en het cholesterolgehalte. Dat kan bijdragen aan het verminderen van uw gewicht of buikomvang.

• Apotheker
De apotheek levert uw geneesmiddelen voor de behandeling van Diabetes. Daarnaast houden ze in de gaten dat de combinatie met andere medicijnen goed verloopt en informeren zij u over bijwerkingen.

• Diëtist
Een belangrijk onderdeel van de behandeling bij DM2 is het aanpassen van uw leefstijl. Voeding is daar een onderdeel van. U kunt hulp krijgen van een diëtist. Een goede voeding kan uw bloedglucose schommelingen stabiliseren en eventuele bloedglucose pieken na de maaltijd verlagen. Ook kunt u met leefstijl invloed uitoefenen op uw cholesterolgehalte, de bloeddruk en krijgt u zo nodig meer grip op uw gewicht en de buikomvang.

• Podotherapeut
DM2 kan verschillende problemen aan de voeten veroorzaken door onder andere zenuwschade, slechte doorbloeding en beperkte gewrichtsbewegelijkheid. De podotherapeut doet een uitgebreid onderzoek om het risico op het ontstaan van wondjes aan de voet in kaart te brengen en een zorgprofiel op te stellen. Er vindt een jaarlijkse screening plaats en soms zijn meerdere voetcontroles nodig. De podotherapeut helpt u verder bij educatie omtrent schoeisel en goede regelmatige voetzorg. Dit gebeurt vaak in samenwerking met een medisch pedicure en een orthopedisch schoenmaker.

Wat verwachten wij van u?

Door u leefstijl aan te passen en indien nodig de medicatie steeds op het afgesproken tijdstip en in de juiste dosering in te nemen kan de bloedglucose spiegel vaak goed gecontroleerd worden. Alles draait om eigen motivatie en de keuzes die u maakt. Wij verwachten van u een actieve bijdrage om tot een betere gezondheid te komen en leggen dit vast in een behandelcontract.

Kosten

De kosten van de huisarts, de praktijkondersteuner en de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

WSV WelZo Compleet - Zorgprogramma Diabetes

Samenwerkingsverband

De zorgverleners zijn gediplomeerd en geschoold, volgens de laatste inzichten, in de behandeling van diabetes.

Knooppunt ketenzorg

We werken samen volgens regionale samenwerkingsafspraken van Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met de ziekenhuizen in de regio.

Multidisciplinair overleg

We overleggen onderling regelmatig over onze patiënten. Het kan dus ook zijn, dat we over u willen overleggen, over hoe we u het beste kunnen helpen/ondersteunen. Voorafgaand aan het overleg wordt uw toestemming gevraagd om uw medische gegevens met betrokken zorgverleners te mogen delen.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke behandeling van astma dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de diagnose en behandeling van deze chronische ziekte kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij hebben een medisch beroepsgeheim, wij zullen dan ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.