slide1
slide2
slide1
WSV_website_Slider-tekst
slide2
WSV_website_Slider-tekst
previous arrow
next arrow

Samenwerkingsverband WelZo Compleet biedt een uitgebreid aanbod van Welzijn en Zorg aan inwoners van de gemeente Nieuwkoop en dorpskern Aarlanderveen.
De zorgprofessionals werken dagelijks aan een gezond en vitaal welzijn. Dat doen zij niet alleen maar met elkaar in dit samenwerkingsverband. Dat is voor u wel zo Compleet!
Zo heeft u als client de nodige hulp voor zorg en welzijn in uw eigen wijk. Dichtbij en in een vertrouwde omgeving.

Zorgverleners zijn onder andere huisartsen, diëtisten, fysio- en oefentherapeuten, apothekers en podotherapeuten. Het is de bedoeling dat dit uitgebreid wordt tot een veel grotere groep zorgverleners. De zorgverleners hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe ze samen de beste zorg aan u kunnen geven. Alle deelnemende zorgverleners worden op deze site vermeld.

Het doel van deze website is om snel inzicht te geven in wat wij te bieden hebben in de gemeente Nieuwkoop en dorpskern Aarlanderveen. Deze website is bedoeld voor zowel inwoners, zorgverleners als cliënten die gebruik maken van zorg.

ZORGPROGRAMMA’S

Astma

Astma

Astma is een bepaalde ontstekingsreactie in de longen. Bij astma hebben mensen last van aanvallen van kortademigheid. Het is deels erfelijk en kan samenhangen met allergie, zoals hooikoorts en eczeem.

COPD

COPD

COPD is een longaandoening waarbij uw luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Uw longen werken steeds minder goed. Klachten die kunnen wijzen op COPD zijn: hoesten (ook een rokershoest), benauwdheid, piepende ademhaling.

button
Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten

Alle mensen met een hoge bloeddruk en/of een afwijking in de verhoudingen van hun cholesterolwaarden, waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar is, worden regelmatig in de praktijk gecontroleerd.

button
Diabetes-mellitus-WSV-WelZo-Compleet

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarbij het glucosegehalte (suiker) in het bloed is verhoogd. Bij patiënten met DM2 werkt het hormoon insuline niet meer voldoende en/of is het lichaam ongevoelig geworden voor insuline.

Angst en stemmingsproblematiek WSV WelZo Compleet

Angst en stemmingsproblematiek

Iedereen is weleens angstig of nerveus. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Maar soms is iemand bang terwijl daar weinig aanleiding voor is. Dan spreken we over een angststoornis.

button

NIEUWS

Kwaliteit WSV WelZo Compleet

Kwaliteit

Alle aangesloten praktijken van het wijksamenwerkingsverband zijn gecertificeerd op zorgaanbiedersniveau. Zij zorgen voor de juiste bijscholing om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. Binnen het wijksamenwerkingsverband zijn er medische kwaliteitswerkgroepen die zich bezighouden met Diabetes, Astma en COPD, Hart- en vaatziekten (CVRM) en Angst-en stemmingsproblematiek. De taak van deze werkgroepen is om de opzet… Lees verder Kwaliteit
Missie visie WSV WelZo Compleet

Missie & visie

Missie (Waar staan we voor?) De partners binnen Stichting WelZo Compleet staan voor een goed georganiseerde eerstelijnszorg, gericht op multidisciplinaire zorg rondom patiënten met een chronische aandoening. Daarnaast is Stichting WelZo Compleet een belangrijk aanspreekpunt voor andere organisaties op sociaal- en welzijnsgebied in de wijk. Samen bieden we een goede en makkelijk bereikbare zorg dicht… Lees verder Missie & visie

Positieve gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focust de zorg daar vaak wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe die op te lossen. Met Positieve gezondheid kiezen we voor een andere invalshoek.

Lees meer »