Zorgprogramma's

Astma

Astma is een bepaalde ontstekingsreactie in de longen. Bij astma hebben mensen last van aanvallen van kortademigheid. Het is deels erfelijk en kan samenhangen met allergie, zoals hooikoorts en eczeem.

Diagnose en behandeling

COPD diagnose en behandeling

De huisarts verwijst u als zij aan astma denkt naar de praktijkondersteuner voor verder onderzoek. Meestal is dit een longfunctietest. Soms moet u naar een longarts verwezen worden voor aanvullend onderzoek. De praktijkondersteuner stelt met u een plan op en maakt afspraken.

De apotheek legt uit hoe u de medicijnen het best kan gebruiken.

De fysiotherapeut verricht een beweegconsult om te bepalen of u voldoet aan de beweegnorm en adviseert of deelname aan een beweegtraject gewenst is.

De diëtist kan u helpen om uw eetgewoonten aan te passen, b.v. door de volwaardigheid van de voeding te verbeteren en/of buikvet te verminderen. U kunt daardoor gemakkelijker leven met astma. In overleg met uw huisarts kunt u een doorverwijzing krijgen.

Behandelplan

Huisarts
Het doel is dat u geen klachten heeft (piepen, hoesten) en dat uw longfunctie normaal is.

• Praktijkondersteuner
De praktijkondersteuner is het aanspreekpunt. U komt 1 tot 2 maal per jaar bij haar langs. Soms wordt er opnieuw een longfunctietest gedaan. Om het verloop van uw klachten te beoordelen wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen en worden deze met u besproken.

• Fysiotherapeut
Bewegen is gezond en goed voor lichaam en geest. Door uw klachten kunt u gehinderd worden in het bewegen en is sporten soms niet mogelijk. De fysiotherapeut kan middels een beweegconsult u adviseren en, indien nodig, begeleiden om positieve beweegervaringen op te doen en tot een gezondere leefstijl te komen.

• Apotheker
De apotheek levert uw medicatie en hulpmiddelen voor de behandeling van astma. De apotheker controleert of dat bij uw andere medicatie kan en of uw medicatie samen mag bij uw andere  aandoeningen. Ook legt de apotheek uit, hoe u de medicijnen moet gebruiken. Bij astma is dit meestal medicatie die u moet inademen. Het is belangrijk dat deze medicatie op de juiste manier wordt gebruikt. De apotheker geeft u een inhalatie-instructie. Deze wordt jaarlijks herhaald.

• Diëtist
Overgewicht kan een negatief effect hebben op de ziekte astma. De diëtist kan u adviseren over gezonde voeding, b.v. voor het verkrijgen van een goede spiermassa en vetpercentage. Ook kan de diëtist u ondersteunen bij allergie of andere voedingsvragen.

Bij astma is het extra belangrijk dat u gezond eet. Dat helpt samen met voldoende beweging mee aan een goede conditie. U voelt zich fitter, hoest minder en bent minder benauwd. 

Wat verwachten wij van u?

Alles draait om eigen motivatie en de keuzes die u maakt. Wij verwachten van u een actieve bijdrage om tot een betere gezondheid te komen en leggen dit vast in een behandelcontract.

Kosten

De kosten van de huisarts de praktijkondersteuner en de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

Samenwerkingsverband

De zorgverleners zijn geschoold en gediplomeerd in de behandeling van astma.

Knooppunt ketenzorg

We werken samen volgens regionale samenwerkingsafspraken van Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met de ziekenhuizen in de regio.

Multidisciplinair overleg

We overleggen onderling regelmatig over onze patiënten. Het kan dus ook zijn, dat we over u willen overleggen, over hoe we u het beste kunnen helpen/ondersteunen. Voorafgaand aan het overleg wordt uw toestemming gevraagd om uw medische gegevens met betrokken zorgverleners te mogen delen.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke behandeling van astma dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de diagnose en behandeling van deze chronische ziekte kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij hebben een medisch beroepsgeheim, wij zullen dan ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.