Voor patiënten

Klachten

Melding van een klacht

Stichting WSV WelZo Compleet en haar partners proberen zorg van goede kwaliteit te leveren. We doen dit zo secuur en zorgvuldig mogelijk. Mocht u toch niet tevreden over zijn, dan stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. U helpt ons de kwaliteit binnen onze organisatie te bevorderen.

De partners binnen het samenwerkingsverband van Stichting WSV WelZo Compleet hebben allen een eigen interne klachtenprocedure. Wanneer u een klacht heeft over de geleverde zorg dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw eigen zorgverlener. Op de website van de zorgverlener kunt u de klachtenprocedure vinden.

Indien zich een klacht voordoet die betrekking heeft op de samenwerking binnen Stichting WSV WelZo Compleet dan vragen wij u uw klacht te melden via onderstaand formulier. U kunt ervan op aan dat we uw klacht in vertrouwen behandelen.

De melding wordt geregistreerd en opgepakt door de wijkmanager en zal zo spoedig mogelijk worden opgelost. Tevens wordt de klacht voorgelegd aan het bestuur van de stichting. Op het intranet, het interne archief van de stichting, wordt de melding anoniem ter inzage voor alle partners gepubliceerd.

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan om: de organisatie van de zorgverlening, administratieve of financiële afhandelingen, het medisch handelen of bejegenen van een medewerker etc.