Zorgprogramma's

Positieve gezondheid

Wat is positieve Gezondheid?

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focust de zorg daar vaak wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe die op te lossen. Met Positieve gezondheid kiezen we voor een andere invalshoek. We kijken niet alleen naar de ziekte maar naar de mensen zelf. Naar hun veerkracht en naar wat het leven voor hen betekenisvol maakt. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid uitgewerkt in zes dimensies. Met deze bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Om zoveel mogelijk eigen regie van het leven te voeren.

Hoe werkt het?

  1. Mensen die de vragenlijst invullen kunnen met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren. Voel je je gelukkig of juist eenzaam? Lukt het om alle dagelijkse dingen te doen? Beleef je plezier aan je bezigheden?
  2. Zorgverleners en patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor u echt belangrijk? Wat zou u willen veranderen?
  3. Samen bedenken we wie (of wat) kan helpen om de situatie te verbeteren.

Het spinnenweb is bedoeld om u zelf na te laten nadenken over uw situatie. U kunt hierover met uw  zorgverlener in gesprek gaan. De zorgverlener zal aandachtig luisteren en een rol als coach aannemen. Door samen in gesprek te gaan zal de zorgverlener proberen u zoveel mogelijk zelf de passende oplossingen te laten vinden. Samen zullen de stappen richting oplossing worden gezet.