Privacyverklaring

In een wijksamenwerkingsverband (WSV) verlenen allerlei zorg- en hulpverleners de nodige zorg en welzijn in een georganiseerde vorm direct aan u als cliënt in uw eigen wijk.  Fijn dichtbij en vertrouwd. Zorgverleners zoals onder andere huisartsen, diëtisten, fysio- en oefentherapeuten, apothekers en podotherapeuten kunnen deel uitmaken van een wijksamenwerkingsverband. De samenwerking is vastgelegd in een… Lees verder Privacyverklaring

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisatie

Kwaliteit

Alle aangesloten praktijken van het wijksamenwerkingsverband zijn gecertificeerd op zorgaanbiedersniveau. Zij zorgen voor de juiste bijscholing om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. Binnen het wijksamenwerkingsverband zijn er medische kwaliteitswerkgroepen die zich bezighouden met Diabetes, Astma en COPD, Hart- en vaatziekten (CVRM) en Angst-en stemmingsproblematiek. De taak van deze werkgroepen is om de opzet… Lees verder Kwaliteit

Missie & visie

Missie (Waar staan we voor?) De partners binnen Stichting WelZo Compleet staan voor een goed georganiseerde eerstelijnszorg, gericht op multidisciplinaire zorg rondom patiënten met een chronische aandoening. Daarnaast is Stichting WelZo Compleet een belangrijk aanspreekpunt voor andere organisaties op sociaal- en welzijnsgebied in de wijk. Samen bieden we een goede en makkelijk bereikbare zorg dicht… Lees verder Missie & visie

Het bestuur

Stichting WelZo Compleet is januari 2022 opgericht en ontstaan door het samengaan van Stichtingen VijverZorg en Manus. Het tijdelijk bestuur bestaat uit vier bestuursleden. Kirsten Kouwen-LubbersApotheker bij Apotheek Ter Aaronderdeel van Samenwerkende Apotheken Ferdinand OppenhuizenHuisarts bij Huisartsenpraktijk Aarlanderveen Wessel van BeusekomHuisarts bij Huisartsenpraktijk Van Beusekom Erik EttemaManueel Therapeut bij Fysiotherapiepraktijk ProMove

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisatie